นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563


                             นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562  สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมีรายชื่อดังนี้                                                          

                                เด็กหญิงพีรญาพัณ     คำศรีสุข      นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
 

                                เด็กหญิงกัญญ์ณัฐ      ช้างแย้ม       นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

                                เด็กชายชัธนันท์          ศรีสวัสดิ์       นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

                            **โดยได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประเภททีม** 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 715 ครั้ง

Keep