กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


                               โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกราบบูรพาจารย์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและสถาบันการศึกษา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ และจัดพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น.-13.00 น. ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ โดยได้รับเกียรติจากภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 904 ครั้ง

Keep