ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562


 

 โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2562    โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา 

หมายเหตุ  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการจะแจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 10091 ครั้ง

Keep