ฝ่ายธุรการ-การเงิน เปิดให้บริการขอเอกสารทางการเรียน และขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ในระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


            ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อภายในโรงเรียน งานธุรการ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับฐานข้อมูลนักเรียน และการติดต่อขอเอกสารทางการเรียน อาทิเช่น ใบรับรองผลการเรียน, ใบรับรองการเป็นนักเรียนและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางงานธุรการ จึงได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองในการขอเอกสารดังกล่าว โดยได้จัดทำระบบขอเอกสารทางการเรียนแบบออนไลน์ขึ้น เพื่อลดการมาติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียน โดยสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อขอเอกสารทางการเรียนแบบออนไลน์ หรือดาวน์โหลดเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนได้ตามลิ้งค์ที่แนบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 121 ครั้ง

Keep