ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ(เรียนเสริม) ภาคเรียนที่ 1/2563


               ด้วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ดีขึ้น และให้นักเรียนเลือกเรียนตรงตามความสนใจของตนเอง ทางฝ่ายวิชาการจึงได้คัดเลือกอาจารย์พิเศษ และครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

               ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ(เรียนเสริม) เริ่มตั้งแต่เวลา 15.40-16.30 น. ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี ในภาคเรียนที่ 1/2563  โดยมีรายวิชาตามความสนใจดังนี้

      1. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา)                                2.อังกฤษ-วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

      3. การเขียนแอพลิเคชั่น                                                                          4.ออกแบบกราฟฟิก/ตัดต่อ clip/หุ่นยนต์

      5. เขียนแบบ/ Sketch Design                                                                 6. กีตาร์/เปียโน/อะคูเลเล่/กลองชุด/ดนตรีไทย

โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสามารถชำระเงินได้ที่ห้องการเงิน หรือทางครูประจำชั้น หรือชำระผ่าน QR CODE ของทางโรงเรียน   และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ โทร 0 3853 5481 ต่อ 444,445,447

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 101 ครั้ง

Keep