ภราดาเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session ในวันที่ 2-4 กันยายน 2563


               ราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session  ในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 55 ครั้ง

Keep