คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล SLC Family Tour 2019 ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ร่วมกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC Family Tour 2019 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เส้นทางฉะเชิงเทรา - เขาใหญ่ ในระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 ที่พัก ณ โรงแรม Le Monte Hotel Khao Yai


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 435 ครั้ง

Keep