ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


             ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยจะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายละเอียดของการสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้  

การสมัครวิชาที่รับสมัคร 2 วิชา คือ

1. วิชาวิทยาศาสตร์

2. วิชาคณิตศาสตร์

โดยสมัครสอบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ http://test.ipst.ac.th ตามกำหนดการดังนี้   

ลงทะเบียนและสมัครออนไลน์                      14 กันยายน - 30 ตุลาคม  2563

ชำระเงิน                                          14 กันยายน - 2 พฤศจิกายน  2563

กำหนดการสอบ     23 มกราคม 2564 

                                                  เวลา 09.30 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์

                                                  เวลา 13.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์

สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 89 ครั้ง

Keep