กิจกรรม "SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง"


ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม  "SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง"  ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563  เวลา 14.00  น.  เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา   โดยวันงานมีกิจกรรมประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทง นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.6  เวลา 08.30 – 10.30 น.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีอันดีงาม  ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และจากการเรียนการสอนเกี่ยวกับประเพณีของไทย 

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 445 ครั้ง

Keep