คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ ฉะเชิงเทรา และ ศูนย์ฯเขาหินซ้อน จ. ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 มีนาคม 2564


                   คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ​ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันอังคารที่ 30 มีนาคม  2564  เวลา 06.00 - 17.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริงได้รับการพัฒนาครบ  และได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้สู่กระบวนการเล่น


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 52 ครั้ง

Keep