คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 มีนาคม 2564


                            คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา   ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม  2564 เวลา 09.00 - 13.00 น.  ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง และได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้  นักเรียนจะได้เข้าทำกิจกรรมที่สวนปาล์มฟาร์มนก และพระพิฆเนศคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 54 ครั้ง

Keep