การเลื่อนสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563


               ฝ่ายวิชาการได้รับการประสานงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (สสวท.)  เพื่อประชาสัมพันธ์การเลื่อนสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จากกำหนดการเดิมคือวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ศูนย์สอบโรงเรียนวัดดอนทอง  พร้อมทั้งแนบรายชื่อนักเรียนประจำห้องสอบมาด้วยเพื่อให้นักเรียนที่สมัครสอบไว้ได้ตรวจสอบรายชื่อ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 637 ครั้ง

Keep