คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 - 3 โปรแกรม PRE - IMSP ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มผักสลัดแปดริ้ว green ville ในวันที่ 19 มีนาคม 2564


                   คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 - 3 โปรแกรม PRE - IMSP ไปทัศนศึกษา  ณ  ฟาร์มผักสลัดแปดริ้ว green ville  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.  ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง และได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 34 ครั้ง

Keep