พิธีกตเวทิตาจิต "จากวันวาน...ที่พากเพียร...สู่วัยเกษียณ...ที่ภาคภูมิ"


              พิธีกตเวทิตาจิต "จากวันวาน...ที่พากเพียร...สู่วัยเกษียณ...ที่ภาคภูมิ"  ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร   โดยในปีการศึกษานี้มีครูเกษียณ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

               - มิสจุฬารัตน์ ฤทธิ์มงคล

               - มิสภัตชนัน สุขผึ้ง

               - มิสเสาวคนธ์ อู่วิเชียร

               

- มิสธนภสสรณ์ ก้อนทอง

- มิสธัญพร วงษ์สว่าง

- ม.อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ

- ม.จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

เปรียบคุณครูผู้รักในศักดิ์ศรี อุทิศพลีเพื่องานการศึกษา เทียนหนึ่งเล่มส่องสว่างทางปัญญา ศิษย์ทั่วหน้าได้รู้เพราะครูเพียร

ประพันธ์โดย วราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 537 ครั้ง

Keep