ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2564


                       ฝ่ายปฐมวัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่  3  ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันเสาร์ที่  3  เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา  07.00  น.  ณ  หอประชุมยอห์น แมรี่  ชั้น  4  ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น  แมรี่   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง  ก่อให้เกิดความมั่นใจในตัวนักเรียนสำหรับการศึกษาในระดับชั้นต่อไป  และส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของบุตร  โดยได้รับเกียรติจากภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธี   จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 59 ครั้ง

Keep