แผนกปกครอง จัดโครงการพัฒนาจิต ชีวิตสดใส ในวันที่ 10 เมษายน 2564


            แผนกปกครอง  ฝ่ายกิจการนักเรียน กำหนดจัดโครงการพัฒนาจิต ชีวิตสดใส  ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 19 ครั้ง

Keep