แจ้งการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


                              เพื่อให้การบริหารจัดการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก  รวดเร็ว ถูกต้อง  ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งช่องทางในการลงทะเบียนชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา  2564  โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากใบแจ้งการชำระเงินที่ทางโรงเรียนแนบมา สำหรับช่องทางการชำระเงินสามารถเลือกชำระเงินได้ 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1   ผู้ปกครองชำระผ่านจุดบริการในร้าน  7 – Eleven  และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยนำใบแจ้งการชำระเงินที่โรงเรียนออกให้ ไปติดต่อชำระเงิน จากนั้นผู้ปกครองจะได้  Print Slip  (ใบรับฝากชำระ)  เป็นหลักฐานในการลงทะเบียน  สำหรับผู้ปกครองที่สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนได้  กรุณานำ Print Slip (ใบรับฝากชำระ) มายื่นที่ห้องการเงินเพื่อขอรับเอกสารการเบิกค่าธรรมเนียมการเรียน กรณีค่าธรรมเนียมการเรียนเกิน 20,000 บาท ให้แบ่งชำระ 2 ครั้ง เนื่องจากโอนได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท

วิธีที่ 2   ผู้ปกครองชำระผ่าน QR CODE ของโรงเรียน เมื่อชำระแล้ว กรุณาส่งสลิปใบเสร็จและข้อมูลของนักเรียนมาทาง  Line  ห้องการเงิน LINE ID : accountslc  เช่น  เลขประจำตัว  11111 ชื่อ  ด.ช.กนก  จำอวด  ชั้น ป.1/1  เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อชำระเงินแล้ว  กรุณาส่งข้อมูลการชำระเงินผ่านทางไลน์ห้องการเงิน  (LINE ID : accountslc) เพื่อทางการเงินจะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

วิธีที่ 3   ผู้ปกครองชำระด้วยบัตรเครดิต  ที่ห้องการเงินของโรงเรียน  โดยบัตร  CGA  ของธนาคารกสิกรไทย  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ  ส่วนบัตรเครดิตอื่น ๆ  จะเสียค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1.5% หรือ 3%

จึงขอประกาศแจ้งการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 107 ครั้ง

Keep