วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารเยซู และพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2564


วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารเยซู และพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2564

โดยมีคุณพ่อ​สราวุธ​ อมรดิษฐ์​เจ้าอาวาส​วัด​เซนต์​แอนโทนี​ ฉะเชิงเทรา​ ให้เกียรติ​เป็น​ประธาน​ใน​การ​ประกอบ​วจน​พิธีกรรม​ครั้งนี้

ถ้ำพระกุมารเยซู ตามความในพระคัมภีร์ พระกุมารเยซูเกิดในรางหญ้า ในคอกสัตว์ แล้ว “ถ้ำ” มาจากไหนกันแน่... ในศตวรรษที่ 2 มีกลุ่มชาวคริสต์นิยมไปแสวงบุญกันที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเบธเลแฮม โดยเชื่อกันว่าเป็นถ้ำที่ประสูติของพระกุมารเยซู พระศาสนจักรคาทอลิกจึงกำหนดให้พระกุมารเยซู ประสูติในคอกสัตว์ตามคำบอกเล่าในพระวรสารของนักบุญลูกา และกำหนดให้พระกุมารเยซูประสูติในถ้ำที่เป็นสักการสถานในเบธเลแฮม จึงเป็นการผสมผสานกัน โดยออกแบบให้มีคอกสัตว์และรางหญ้าอยู่ในถ้ำ เพื่อรักษาธรรมประเพณีและความหมายไว้ให้ครบถ้วน ตั้งแต่นั้นมาธรรมเนียมทำถ้ำพระกุมารทั้งในวัดและในบ้าน และสถานศึกษาก็แพร่หลายไปทั่วทุกหนทุกแห่ง “...ทั้งถ้ำพระกุมารและต้นคริสต์มาส ทำให้เราได้หวนคิดถึงธรรมล้ำลึกที่พระวจนาตถ์ทรงมารับสภาพเป็นมนุษย์ และรำลึกถึงความสว่างที่พระเยซูนำมามอบให้กับโลก ทั้งถ้ำพระกุมารและต้นคริสต์มาสได้สัมผัสจิตใจของผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าด้วย เพราะทั้งถ้ำพระกุมารและต้นคริสต์มาสได้พูดถึงความเป็นพี่น้องกัน ความใกล้ชิด และมิตรภาพ มันยังเชิญชวนเราให้กลับไปค้นหาความงดงามของความเรียบง่าย การแบ่งปัน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วย…” [สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส]


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 369 ครั้ง

Keep