คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ในวันที่ 16 มกราคม 2565


         คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  ณ โรงเรียนพุทธโสธร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

มิสดาริกา   กลิ่นอบเชย     รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ประเภท การศึกษาปฐมวัยดีเด่น

มิสทิพวรรณ สืบสมบัติ       รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ประเภท กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 192 ครั้ง

Keep