โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่งครูผู้สอน

          วิชาเอกสังคมศึกษา                                                        จำนวน  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป 
          - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตรงตามสาขาวิชาที่กำหนด
          - มีวุฒิทางการศึกษา
          - มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราหรือจังหวัดใกล้เคียง
          - ผ่านการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร (ชาย)
          - ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมาย
          - ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
          - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง


คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
* มีประสบการณ์ด้านการทำงานในตำแหน่งที่สมัคร
* สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
* มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

* มีความสามารถด้านกีฬา
* ได้รับเกียรติบัตร / วุฒิบัตรในระดับต่าง ๆ เช่น โรงเรียน, จังหวัด, ภาค, ประเทศ ฯลฯ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

* สำเนาบัตรประชาชน

* สำเนาทะเบียนบ้าน

* สำเนาวุฒิการศึกษา

* สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู

* รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3853-5481 ต่อ 234 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น.


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 46 ครั้ง

Keep