พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565


พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อแสดงการเป็นนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
  2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง รักและศรัทธาในสถาบันของตนเอง
  3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกและเข้าใจจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์  มารี  กรีญอง เดอมงฟอร์ต
  4. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายตราสัญลักษณ์บนเข็ม  และสามารถนำความหมายเหล่านั้นเป็นเครื่องเตือนตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์                                                                                                                                 

 โดยมีภราดากุลชาติ จันทะโชโต  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 220 ครั้ง

Keep