ผลการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรดีเด่น ด้านกิจกรรมและวิชาการ ประจำปี 2564


แผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรดีเด่นด้านกิจกรรมและวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565  ตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

จึงขอประกาศรับรองผลการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรดีเด่น ด้านกิจกรรมและวิชาการ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 38 ครั้ง

Keep