พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565


โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมยอห์นแมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนยอห์น แมรี่

เพื่อรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพ

ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และสืบทอดประเพณีอันดีงาม

โดยมีภราดากุลชาติ จันทะโชโต ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 192 ครั้ง

Keep