กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนาม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565


มิสรัดดาวรรณ์  ดีประสิทธิ์ปัญญา หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี  จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนาม

ในวันศุกร์ที่  1  กรกฎาคม 2565  เวลา  08.10 - 09.00  น.  ณ สนามฟุตบอลโรจนารุณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือที่จะนำไปสู่การพัฒนานักเรียน  มีประโยชน์ในการสร้างวินัย

และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี

สำหรับกิจกรรมนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 เข้าร่วมกิจกรรม

และได้รับเกียรติจากภราดากุลชาติ  จันทะโชโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 17 ครั้ง

Keep