พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ กิจกรรม และประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมิน CEFR ปีการศึกษา 2564


พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ กิจกรรม และประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมิน CEFR ปีการศึกษา 2564

เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น และเกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง ครอบครัว

โดยมีภราดากุลชาติ จันทะโชโต ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 275 ครั้ง

Keep