กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นปฐมวัย


"พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ จะหาใครมาเทียบยากจักหา ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน"

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นปฐมวัย พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีเทิดพระคุณแม่

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด โดยมีภราดากุลชาติ จันทะโชโต ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

และแพทย์หญิงนันทาภา สุจริตวณิชพงศ์ เป็นประธานวันแม่ ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมยอห์นแมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 223 ครั้ง

Keep