กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565


กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีภราดากุลชาติ จันทะโชโต ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  และเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 301 ครั้ง

Keep