กิจกรรม รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร วันที่ 1 กันยายน 2565


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรม รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร  

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.45 น. ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเป็นการรำลึก เชิดชูเกียรติ คุณงามความดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า 

ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักถึงผลกระทบ

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ

และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 202 ครั้ง

Keep