คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ,เทคโนโลยี ,คณิตศาสตร์ และการศึกษาระดับปฐมวัย SHOW & SHARE TEACHER' INNOVATION OF THE YEAR 2022 ในวันที่ 3 กันยายน 2565


คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ,เทคโนโลยี ,คณิตศาสตร์ และการศึกษาระดับปฐมวัย

SHOW & SHARE TEACHER' INNOVATION OF THE YEAR 2022

ในวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยคุณครูได้รับรางวัลดังนี้

มิสณฐภร คูหาพัฒนกุล ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุด ระดับเหรียญทอง

ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์ ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุด ระดับเหรียญทอง

ม.วิทยา คำพวง ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง

มิสน้ำฝน คงแสนคำ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง

มิสจิดาภา กงทอง ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง

มิสทิพวรรณ สืบสมบัติ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน

มิสวรารัตน์ โสภารัตน์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง

มิสอรวรรณ ศรีขันธมา ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง

มิสดาริกา กลิ่นอบเชย ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 9
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 127 ครั้ง

Keep