ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564


             คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 พระราชทานตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

                        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

                               1. นางสาวชฎามาศ   ศรีชนะวัฒน์

                               2. นางสาวหทัยชนก   ศรีชนะวัฒน์
 

                       เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

                               1. นายสมมาตร   ศรีวิศาลศักดิ์
 

                ทั้งนี้  ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564  ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม  2565  เวลา  16.00  น.  ณ หอประชุมยอห์น แมรี่  ชั้น  4  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 94 ครั้ง

Keep