พิธีกตัญญุตาจิตศิษย์ครูเกษียณ ปีการศึกษา 2565


โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีกตัญญุตาจิตศิษย์ครูเกษียณ ปีการศึกษา 2565 จากวันวาน..ที่พากเพียร..สู่วัยเกษียณ..ที่ภาคภูมิ

ให้กับมิสภรณุต  ศรีสุวรรณ, มิสรสสุคนธ์ กุลวิทย์, มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา, มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยา, มิสนภาพร  จิตต์อารีย์เทพ,  

มิสกษิภร  ป้านน่วม, มิสนพรัตน์  รัตนบวร, มิสขนิษฐา  รัตตะมณี  และมิสมาลินี  เขียวชอุ่มงาม

ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานพลาซ่าหน้าเสาธง


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 148 ครั้ง

Keep