ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 31 มีนาคม 2566


          ตามที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 75 ปี  โรงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการฉลองครบรอบ 75 ปี  ในปีการศึกษา 2566 บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 75 ปี  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ทำการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ครอบรอบ 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 18 มกราคม 2566 จึงขอประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  นายเดชา  แซ่ชั่น     ได้รับเงินรางวัล  เป็นเงิน  5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

        ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จะติดต่อกลับไปยังอีเมลของท่าน เพื่อแจ้งกำหนดวันมอบรางวัลภายใน 1 เดือน นับจากออกประกาศฉบับนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3853-5481, 0-3853-5485 ในวันและเวลาราชการ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 106 ครั้ง

Keep