ขอแสดงความยินดีกับคณะภราดา และคณะครู ที่ได้รับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(04/มีนาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(17/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 9 เมษายน 2564
(30/มีนาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
คณะครูร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564-2566 ในวันที่ 8 เมษายน 2564
(30/มีนาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
คณะครูร่วมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564
(30/มีนาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
คณะครูเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
(26/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมีนาคม 2564
(19/มีนาคม/2564 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 11/2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2564
(13/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)