คณะครูเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564


          มิสสุนิภา  สวัสดิวงษ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และมิสจันทิพย์ เครือจันทร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 24 ครั้ง

Keep