คณะครูร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564-2566 ในวันที่ 8 เมษายน 2564


                    คณะครูร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564-2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน  2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 23 ครั้ง

Keep