ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 9 เมษายน 2564


                    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณครูเกษียณ ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  ในวันศุกร์ที่  9  เมษายน  2564  เวลา  16.00  น.  ณ  หอประชุมยอห์น แมรี่  ชั้น  4  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ ได้แก่ มาสเตอร์จิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ , มาสเตอร์อนันต์  จิตต์อารีย์เทพ , มิสจุฬารัตน์  ฤทธิ์มงคล , มิสเสาวคนธ์  ปิ่นสุวรรณ์ ,  มิสภัตชนัน   สุขผึ้ง , มิสธัญพร  วงษ์สว่าง  , มิสธนภสสรณ์  ก้อนทอง ,  มิสรัตนา   ทองคำพันธุ์ , มิสวัสยามน  มิ่งระหงษ์ , มิสพูลทรัพย์  รักษาสุข , มิสสมฤดี   คำศรี ,  มิสสาคร  บำรุงบุตร , มาสเตอร์คชภพ  ธนิตวรภัทร  และพนักงานเกษียณ  ได้แก่  นายปรัชญา  สงบวาจา , นายอินทนน  ขันธิกุล , นางสมรัก  พรมแดง  , นางมยุรฉัตร  ถั่วเจริญ  


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 30 ครั้ง

Keep