กำหนดการ

วันที่ 2 กันยายน 2558

การประกวดสื่อการเรียนการสอน รอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2558

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- ตัวแทนคณะกรรมการงานสื่อการสอนมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการ และถ่ายภาพร่วมกัน  
08.30-- ลงทะเบียน  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่
09.00-- แนะนำคณะกรรมการ 3 ท่าน  
09.30-- ประกวดและตัดสินการประกวดสื่อการเรียนการสอน  
12.00-- พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-- รายงานผลการประกวดสื่อการเรียนการสอน  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประกวดสื่อ


แผนงาน : 306 งานสื่อการสอน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep