งานสื่อการสอนจัดประกวดสื่อการเรียนการสอน (รอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558


                 ในปีการศึกษา  2558  ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการประกวดสื่อการสอนขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิผลในด้านการเรียนสูงสุด  ฝ่ายวิชาการ  จึงขอเชิญชวนครูผู้สอนทุกท่านส่งผลงานสื่อการเรียนการสอนเข้าร่วมประกวด  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  •  รอบที่  1  รอบคัดเลือก  ในวันจันทร์ที่  10  สิงหาคม 2558  คุณครูทุกกลุ่มสาระฯ  ส่งประกวด  คัดเลือกโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ช่วงชั้นละ 1 คน  หรือมากกว่านั้น  คุณครูที่จะเพิ่มเติมสื่อ การสอนให้ส่งภายในวันจันทร์ที่  3  สิงหาคม  2558  ที่หัวหน้างานสื่อการสอน
  •  รอบที่  2  ตัดสินจากคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี
  •  รอบที่  3  รอบตัดสิน  ในวันพุธที่ 2  กันยายน  2558  โดยคณะกรรมการจากภายนอก

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 324 ครั้ง

Keep