กำหนดการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2558

การประกวดสื่อการเรียนการสอน รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประกวดสื่อ


แผนงาน : 306 งานสื่อการสอน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep