กำหนดการ

วันที่ 18 กันยายน 2558

งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันสุดท้าย)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-17.00 ดำเนินการตรวจสอบงบการเงิน  ห้องรับรองอาคารราฟาแอล
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก)


แผนงาน : 204 งานการเงินและบัญชี

โครงการ :


หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep