กำหนดการ

วันที่ 21 กันยายน 2558

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1/2558

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.30-- ดำเนินการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : การประชุมฝ่ายธุรการ - การเงิน


แผนงาน : 200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep