กำหนดการ

วันที่ 28 กันยายน 2558

คณะครูฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส

สถานที่ อ.พนมสารคาม

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.50-- ออกเดินทางจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
09.00-- มิลมลฤดี รอดเงิน กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และมอบสิ่งของ  โรงเรียนบ้านห้วยหิน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
12.00-- เดินทางกลับ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้


แผนงาน : 609 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep