กำหนดการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2558

คณะครูฝ่ายธุรการ – การเงิน ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

สถานที่ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-15.00 ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : พัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ - การเงิน


แผนงาน : 200 งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep