กำหนดการ

วันที่ 9 มีนาคม 2559

ผู้ปกครองและนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MS) ระดับชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2559 อบรมการใช้ Application บน I-Pad เพื่อใช้ในการเรียน

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-12.00 แนะนำการใช้ Application บน I-Pad เพื่อใช้ในการเรียน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : อบรมหลักสูตร


แผนงาน : 302 จัดทำหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep