กำหนดการ

วันที่ 19 มกราคม 2560

คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 (วันที่สอง)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
06.00-09.00 เดินทางสู่หอจดหมายแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
09.00-12.00 ศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติเแลิมพระเกียรติ  จังหวัดปทุมธานี
12.00-13.00 พัก-รับประทานอาหารกลางวัน  จังหวัดปทุมธานี
13.00-16.30 ศึกษาดูงานหออัครศิลปิน  จังหวัดปทุมธานี
16.30-- เดินทางกลับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : อบรม


แผนงาน : 304 งานห้องสมุด

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep