กำหนดการ

วันที่ 11 กันยายน 2563

คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำวุ้นเส้น"

สถานที่ ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-15.00 เริ่มกิจกรรม  ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย

รายการกำหนดการของขั้นตอน

600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย
- 600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- การเรียนการสอนวิชาศิลปะ "การต่อเติมรูปภาพ" ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาว่ายน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- กิจกรรม 6 หลัก ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- การเรียนการสอนวิชาดนตรีคีย์บอร์ดของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- การเรียนการสอนวิชาดนตรีของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 (วันที่ 21 ส.ค. 2563)
- ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 (วันที่ 21 ส.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะเริ่มต้นโครงการ ในวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2563 (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นมะพร้าว"ในวันที่ 3 กันยายน 2563 (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำ"ในวันที่ 3 กันยายน 2563 (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุบแป้งทอด" (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวต้มปลา" (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น" (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- การประชุมครูระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 กันยายน 2563 (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปลูกต้นไม้" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมต้ม" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "ดอกกุหลาบกระดาษ" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักผลไม้ปั่น" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำวุ้นเส้น" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ม้วน" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "หมวกแฟนซี" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นส้ม" (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำกุ้งสด" (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สังขยาฟักทอง" (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำถั่วปั่น 5 สี " (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นดอกอัญชัน" (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยคลุกธัญพืช" (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปังปิ้งเนยสด" (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไอศกรีมถ้วย" (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยปิ้งไส้ทะลัก" (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- การจัดนิทรรศการจัดประสบการณ์ Project Approach ร่วมกับกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมธุดงคศึกษา เนื่องในในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน (วันที่ 22 ต.ค. 2563)
- การประดิษฐ์กระทงของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในงาน "SLC สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ห้อง 1- 2 และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ห้อง 1 -2 เข้าร่วมกิจกรรมวันฮาโลวีน ( Halloween ) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- คณะครู ฝ่ายปฐมวัย อบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- การทำความสะอาดห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่่ 2 /2563 ในวันที่่ 25 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 25 พ.ย. 2563)
- คณะครู ฝ่ายปฐมวัย อบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (วันที่ 25 พ.ย. 2563)
- คณะครูฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมอบรมการพลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (สัปดาห์ที่ 10 - 11) ในระหว่างวันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 1 ก.พ. 2564)
- กิจกรรมสมาธิเชิญเทียนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 8 ก.พ. 2564)
- การเรียนการสอนวิชา ดนตรีของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 10 ก.พ. 2564)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 10 ก.พ. 2564)
- การเรียนการสอนวิชาศิลปะ "การต่อเติมภาพ" ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 10 ก.พ. 2564)
- การเรียนการสอน วิชาว่ายน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 11 ก.พ. 2564)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 19 ก.พ. 2564)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา (วันที่ 2 มี.ค. 2564)
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 - 3 โปรแกรม PRE - IMSP ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มผักสลัดแปดริ้ว green ville (วันที่ 19 มี.ค. 2564)
- 600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep