กำหนดการ

วันที่ 17 กันยายน 2563

คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปังปิ้งเนยสด"

สถานที่ ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.00 เริ่มกิจกรรม  ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย

รายการกำหนดการของขั้นตอน

600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย
- 600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- การเรียนการสอนวิชาศิลปะ "การต่อเติมรูปภาพ" ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- บรรยากาศการเรียนการสอน วิชาว่ายน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- กิจกรรม 6 หลัก ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- การเรียนการสอนวิชาดนตรีคีย์บอร์ดของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 (วันที่ 7 ส.ค. 2563)
- การเรียนการสอนวิชาดนตรีของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (วันที่ 14 ส.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 (วันที่ 21 ส.ค. 2563)
- ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 (วันที่ 21 ส.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะเริ่มต้นโครงการ ในวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2563 (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นมะพร้าว"ในวันที่ 3 กันยายน 2563 (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำ"ในวันที่ 3 กันยายน 2563 (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุบแป้งทอด" (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวต้มปลา" (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น" (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- การประชุมครูระดับปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 10 กันยายน 2563 (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปลูกต้นไม้" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมต้ม" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "ดอกกุหลาบกระดาษ" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักผลไม้ปั่น" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำวุ้นเส้น" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ม้วน" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "หมวกแฟนซี" (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นส้ม" (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำกุ้งสด" (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สังขยาฟักทอง" (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำถั่วปั่น 5 สี " (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นดอกอัญชัน" (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยคลุกธัญพืช" (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปังปิ้งเนยสด" (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไอศกรีมถ้วย" (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยปิ้งไส้ทะลัก" (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- 600.01กิจกรรมบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep