ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เป็นตัวแทนวางช่อดอกไม้และสวดภาวนาระลึกถึงบุคลากรเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559


             ด้วยในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559  เป็นวันเสกสุสานเพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับ ณ สุสานวัดเซนต์ปอล จ.ฉะเชิงเทรา และมีบุคลากรจำนวนหนึ่งซึ่งได้เคยปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ได้ถูกฝังกายไว้ที่สุสานนี้แห่งนี้  เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพวกท่าน  ผู้อำนวยการ คณะครู พนักงานร่วมเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการวางดอกไม้และร่วมสวดภาวนาแด่บุคลากรผู้ล่วงลับ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ สุสานวัดเซนต์ปอล และวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ดังรายชื่อต่อไปนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 248 ครั้ง

Keep