กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560


 

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560

 

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3  ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูน และเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

อีกทั้งยังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด

โดยได้รับเกียรติจากภราดาพลากร เพียรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

และได้รับเกียรติจาก คุณรัตนวรรณ   แหวนเงิน หัวหน้ากฏหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทราปราการ  ตัวแทนคุณแม่

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560จำนวนผู้อ่าน 507 ครั้ง

Keep