กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560


                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2560   "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"    ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โดยจะมีพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ   ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณจันทนา  ศิรินภารัตน์  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  เป็นประธานพิธีเปิดงาน  


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 432 ครั้ง

Keep